Šarvojimo salės Kaune
K.Petrausko g. 30, Kaunas
Dirbame 24 valandas per parą

IŠLYDĖTI PAGARBIAI

Palydint velionį svarbios visos detalės. Naudojame tik tvarkingą ir šiuolaikišką transportą, skirtą velionio palaikams ar urnai vežti. Teikiame laidotuvių dalyvių pavėžėjimo paslaugą.
Paimame mirusiojo palaikus iš gydymo įstaigų, senelių ar slaugos namų, gyvenamosios vietos, nugabename į morgą, teismo medicinos ekspertizei atlikti, parvežame ir paruošiame šarvoti.

Call Now ButtonSkambinti